fbpx

Hvad er konfliktmægling?

Hvad er konfliktmægling, hvad får man ud af det og hvad koster det?

Konfliktmæglingen foregår ved, at de relevante parter i konflikten hver især giver samtykke til at deltage åbent og ærligt i mæglingen. Det foregår ved individuelle introduktionssamtaler, via telefon.​

Herefter mødes parterne med mægleren, herefter kaldet mediator, på et sted hvor vi kan være uforstyrret i 4-6 timer.

Det kan være et privat sted, eller der kan lejes et mødelokale. Det kan enten være i Ballerup, hvor jeg arbejder eller jeg kan som mediator komme til jeres lokalområde for at gennemføre konfliktmæglingen.

Konfliktmæglingen begynder med, at alle parter får lov til at fortælle sin historie uforstyrret. Mediator støtter samtalerne og sikrer at al dialog foregår på et konstruktivt plan.

Det er stærke følelser der bliver talt om, men mediator sikrer at parterne taler fornuftigt til hinanden, så mediationen ikke ender i et skænderi.

Undervejs kommer der mange gamle historier op, hvor parterne får lov til at fortælle hver deres oplevelse af historien og forklare baggrunden for deres handlinger. Ofte opstår konflikter på baggrund af misforståelser af modpartens hensigt. Når misforståelserne bliver talt om, er det muligt at lægge konflikterne bag sig.

Denne proces kan tage en del tid og herefter ændrer mediationen fokus til at finde mulige løsninger som er acceptable for alle parter i mediationen.

Nogle eksempler på aftaler er:

Priser:

Konfliktmægling incl. forsamtaler i private lokaler 15.000 kr.

Konfliktmægling incl. forsamtaler i lejede lokaler 18.000 kr. 

         

Tilmeld nyhedsbrev

Navn:
E-mail: