fbpx

Linda Gulløvs Erfaring

Linda Gulløvs erfaring stammer fra sygeplejen og langvarigt arbejde med forandringsprocesser.

Som person er jeg åben, varm og tillidsfuld. Jeg er empatisk og interesseret i andre mennesker. Min indre ro spreder god stemning omkring mig og mennesker føler sig trygge i selskab med mig.

Min sygeplejerskeerfaring gennem 25 år har givet mig mange kompetencer, men især vil jeg fremhæve respekten overfor andre mennesker og forståelse af, at man kan komme i mål på mange forskellige måder, at der ikke kun er en vej som er den rigtige.


Mennesker har som regel en god grund til deres handlemåder, selvom det virker ulogisk for andre. Jeg synes, at det er spændende at finde den gode grund og derigennem hjælpe mennesker på vej mod deres ønsker og drømme.

Som konfliktmægler er jeg åben, anerkendende og bidrager til en god stemning i en svær proces. Jeg ser åbninger fra deltagerne og jeg faciliterer en vej gennem fastlåste konflikter ved at finde bevæggrunde til, at konflikten er opstået og vedligeholdt.

Som leder har jeg været den, der viste vejen. Jeg er ikke bange for at gå forrest, men der hvor ledelse virkelig lykkes, er når medarbejderne med stolthed fortæller om hvilken vej, vi går på vores arbejdsplads. Når de tager ejerskab og udvikler arbejdspladsen i en fælles retning.
Jeg trives rigtig godt med, at få mennesker til at vokse og se nye muligheder. Det gælder både for medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere.


Jeg har arbejdet med mange felter indenfor ledelse, blandt andet strategiudvikling, projektledelse og kontakt med borgere og medarbejdere.

Som underviser er jeg inddragende og får skabt en god stemning, så mange tør bidrage med deres vinkel på emnet. Jeg får skabt tid og plads til vigtige debatter og rum til at de stille også får sagt noget.

Som foredragsholder er jeg uformel og bruger mange eksempler, så oplægget bliver levende og inspirerende.

Som fagperson er jeg nysgerrig og interesseret i relevant ny viden. Det har ført til mange forskellige kurser, en diplomuddannelse, flere ekstra diplommoduler og en kandidatoverbygning på min sygeplejerskeuddannelse.
Jeg trives med udvikling og sætter den gerne selv i gang, når rammerne er klar til det

         

Tilmeld nyhedsbrev

Navn:
E-mail: